Språk och skapande

Den pedagogiska och kreativa verksamheten knyter an till varje termins aktuella tema. Det kan till exempel vara en klassisk saga eller djuren på bondgården, som undersöks ur olika perspektiv och med varierande aktiviteter, där språkträningen och de dagliga samtalen spelar en central roll. Personalen ställer medvetet frågor till barnen, enskilt och i grupp, för att synliggöra utvecklingen för dem själva. För att stödja varje barns utveckling delas barnen ofta in i mindre grupper.

”Att fånga upp barnens nyfikenhet och att tillvarata lusten att vilja veta mer om precis allt stimulerar språkutvecklingen”

Lärandet vägleds och stimuleras genom upplevelsedagar, sagor, drama, ramsor, sånger, vuxenledda lekar och aktiviteter både inne och ute, samt skapande med händerna. Samtidigt är det viktigt att barnen ges långa sammanhängande perioder av möjlighet till fri lek som stimuleras och vägleds av en pedagog. Att fånga upp barnens nyfikenhet och att tillvarata lusten att vilja veta mer om precis allt stimulerar språkutvecklingen och ger barnen stoff till deras lekar. Barnen målar, pyntar och modellerar med lera, glas, gips, skumgummi, trä, kartong, tyg och papper med lim. I pysselaktiviteter lägger vi mindre vikt vid resultat och uppmärksammar istället barnens processer och att de får möjlighet att uttrycka sig.