Föräldraengagemang

En kooperativ förening innebär att verksamheten drivs av dess medlemmar, i detta fall av oss föräldrar. Det är vi som är ansvariga för Kråkans ekonomi och det är vi som är arbetsgivare för dess personal. Den dagliga och pedagogiska verksamheten utarbetas av personalen. Förskolechefen ansvarar för att förskolan fullgör sitt uppdrag. Varje medlem gör en veckas medlemsinsats varje termin där denne deltar i och hjälper till i den dagliga verksamheten. Det nära samarbetet gör att vi föräldrar har mycket god insyn och delaktighet i det egna barnets vardag och utveckling.

Vi hjälps åt att städa, underhålla lokalerna, rekrytera nya familjer, utföra styrelsearbete med mera. Varje förälder har ett medlemsuppdrag som tillsätts vid föreningens årsmöte. Dessa uppdrag kan vara allt från att vara vaktmästare i vårt lokalteam till att vara kommunikatör, ekonomiansvarig eller löneadministratör. Den pedagogiska verksamheten utarbetas av och ansvaras för av vår personal och vårt nära samarbete gör att vi föräldrar har mycket god insyn även i denna del av verksamheten.

Kråkan finansieras nästan uteslutande av kommunal ersättning i form av förskolebidrag. Förskolan är en del av utbildningsväsendet och följer skollagen samt läroplan för förskolan.

Är det bara en massa plikter?
Det är viktigt att man som medlem är beredd att lägga ner tid och engagemang i verksamheten, annars fungerar den inte. Samtidigt är vi föräldrar på Kråkan överens om att det arbete vi utför snarare är en fantastisk möjlighet än en plikt. Vi blir delaktiga i den miljö och verksamhet som våra barn tillbringar stora delar av sin vakna tid i. Vi lär känna våra barns kamrater och deras föräldrar på ett sätt som kan vara svårt på andra förskolor. Och så har vi väldigt kul tillsammans! Vi ordnar utflykter och andra gemensamma aktiviteter för hela familjen så att vi får chans att umgås och lära känna varandra även utanför förskoleverksamheten.